Merkezimiz

İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları:


  • Üniversitede yürütülen uygulamalı araştırmaların planlanmasında ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak,
  • Araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek,
  • İstatistik, biyoistatistik ve ilgili konularda yayın, eğitim, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak,
  • Üniversite yönetiminin stratejilerine bağlı olarak ilgili verileri toplamak, korumak ve analizlerini yapmak,
  • Dünya Üniversiteleri Sıralamaları ile ilişkili süreçleri gerçekleştirmek.